[B][COLOR red]********** Welcome To[/COLOR][/B] [B][COLOR blue]The Hood **********[/COLOR][/B] https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjE2NDM3ODA5Ml5BMl5BanBnXkFtZTYwMTU4NDc5._V1_.jpg Boyz n the Hood (1991) movie tt0101507 Boyz n the Hood 1991 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNDk3YmQzMGUtY2FjMC00Y2JmLTg3MzItODM4MTMwNzA5NzFmXkEyXkFqcGdeQXVyNTI4MjkwNjA@._V1_SY1000_CR0,0,683,1000_AL_.jpg City of God (2002) movie tt0317248 City of God 2002 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNTg1Y2FjYTYtZGZkNC00NWRhLWJkNWItOWY5ZGIxMzNlZGQ2XkEyXkFqcGdeQXVyNTA4NzY1MzY@._V1_SY1000_CR0,0,752,1000_AL_.jpg Menace II Society (1993) movie tt0107554 Menace II Society 1993 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMzEzMzZmOTYtODIxMC00NzhjLTgwZjQtYmE0NjFiZTkzYmZlXkEyXkFqcGdeQXVyNjE2OTczMzE@._V1_.jpg Do the Right Thing (1989) movie tt0097216 Do the Right Thing 1989 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODA2MjU1NTI1MV5BMl5BanBnXkFtZTgwOTU4ODIwMjE@._V1_SY1000_CR0,0,676,1000_AL_.jpg Scarface (1983) movie tt0086250 Scarface 1983 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNTliOTNkNjYtYmEyNy00MGE1LTg5ZjYtOGJiZWU5ZDJmNTFhL2ltYWdlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyNzc5MjA3OA@@._V1_SY1000_CR0,0,665,1000_AL_.jpg Juice (1992) movie tt0104573 Juice 1992 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNjM5ZWIxM2QtYmU1ZS00MDJiLThmNmYtNjFjZDUzZjcxYmQxXkEyXkFqcGdeQXVyNjExODE1MDc@._V1_.jpg Friday (1995) movie tt0113118 Friday 1995 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYmEwNjNlZTUtNzkwMS00ZTlhLTkyY2MtMjM2MzlmODQyZGVhXkEyXkFqcGdeQXVyNTI4MjkwNjA@._V1_.jpg Dope (2015) movie tt3850214 Dope 2015 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjA3MjYyNTk0Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwODc1NzQ1NTE@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg Straight Outta Compton (2015) movie tt1398426 Straight Outta Compton 2015 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTA5MzkyMzIxNjJeQTJeQWpwZ15BbWU4MDU0MDk0OTUx._V1_.jpg Tupac: Resurrection (2003) movie tt0343121 Tupac: Resurrection 2003 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTY4OTY1NzI4N15BMl5BanBnXkFtZTYwNDI5MzQ3._V1_.jpg Blood In, Blood Out (1993) movie tt0106469 Blood In, Blood Out 1993 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNmU4NDg4ODktZDZlYS00MWJlLWJkNDUtYjYwYzE5NjhiMmZkXkEyXkFqcGdeQXVyNTI4MjkwNjA@._V1_.jpg Gangster's Paradise: Jerusalema (2008) movie tt0783532 Gangster's Paradise: Jerusalema 2008 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTk4ODI5ODAxN15BMl5BanBnXkFtZTgwNzk1NzkwMzE@._V1_.jpg Carlito's Way (1993) movie tt0106519 Carlito's Way 1993 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYTcyN2EzYWItMTczYS00MjQyLWE1ZGMtYTRkNzIyYzg1MzQ3XkEyXkFqcGdeQXVyNTc1NTQxODI@._V1_.jpg Training Day (2001) movie tt0139654 Training Day 2001 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMDZkMTUxYWEtMDY5NS00ZTA5LTg3MTItNTlkZWE1YWRjYjMwL2ltYWdlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg American Me (1992) movie tt0103671 American Me 1992 search searchsd http://www.gstatic.com/tv/thumb/movieposters/13834/p13834_p_v8_aa.jpg American Gangster (2007) movie tt0765429 American Gangster 2017 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTg5MzczMzY5MV5BMl5BanBnXkFtZTcwODYzMjE2MQ@@._V1_.jpg Brother (2000) movie tt0222851 Brother (2000) 2000 search searchsd http://www.cityonfire.com/wp-content/uploads/2011/04/brother-movie-poster-2000-1020475104.jpg South Central (1992) movie tt0105450 South Central (1992) 1992 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjAwOTI4NDE2OF5BMl5BanBnXkFtZTcwNTk2NjAyMQ@@._V1_.jpg New Jack City (1991) movie tt0102526 New Jack City 1991 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOTQ5Y2NjM2QtMjVmMC00MmE0LTg2NmMtMTJlYmU3ZGRiNTIyXkEyXkFqcGdeQXVyNTM3MDMyMDQ@._V1_.jpg End of Watch (2012) movie tt1855199 End of Watch 2012 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjMxNjU0ODU5Ml5BMl5BanBnXkFtZTcwNjI4MzAyOA@@._V1_SY1000_CR0,0,647,1000_AL_.jpg Dead Presidents (1995) movie tt0112819 Dead Presidents 1995 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNjdhZWEzMzEtMjNhZS00OThhLWFiZWUtM2EwMWU5MWE0MDA4XkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_SX676_AL_.jpg King of New York (1990) movie tt0099939 King of New York 1990 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOTE2NDcxNzE4N15BMl5BanBnXkFtZTgwMDc1NTk4NjE@._V1_SY1000_CR0,0,673,1000_AL_.jpg 8 Mile (2002) movie tt0298203 8 Mile (2002) 2002 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOWI3MDIzZmYtN2Y3MC00YTljLWFiYmYtNWIzMjg1ZWQ1ODlhXkEyXkFqcGdeQXVyNjU0OTQ0OTY@._V1_SY1000_CR0,0,641,1000_AL_.jpg Stand and Deliver (1988) movie tt0094027 Stand and Deliver 1988 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTQ2MjA4MTcwOF5BMl5BanBnXkFtZTgwNTI4OTI1MDE@._V1_.jpg Hustle & Flow (2005) movie tt0410097 Hustle & Flow 2005 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNTdkOWY4NmUtYTBmYy00M2ZjLWIwZWEtYTk3MDE3YzE4NTVjXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_.jpg Crash (2004) movie tt0375679 Crash 2004 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOTk1OTA1MjIyNV5BMl5BanBnXkFtZTcwODQxMTkyMQ@@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg All Eyez on Me (2017) movie tt1666185 All Eyez on Me 2017 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTc5NzQ4NzU4OF5BMl5BanBnXkFtZTgwNTkxMzE0MjI@._V1_.jpg Freedom Writers (2007) movie tt0463998 Freedom Writers 2007 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTIxMzExNTgxMV5BMl5BanBnXkFtZTcwNDUxODM0MQ@@._V1_.jpg Gran Torino (2008) movie tt1205489 Gran Torino 2008 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTc5NTk2OTU1Nl5BMl5BanBnXkFtZTcwMDc3NjAwMg@@._V1_.jpg Fresh (1994) movie tt0109842 Fresh 1994 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMzZjYjE3OTAtYjUzNi00NjA5LThkYzctYWJhZmM5MmNiYjQ3XkEyXkFqcGdeQXVyNDk3NzU2MTQ@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg Baby Boy (2001) movie tt0255819 Baby Boy 2001 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOTc4MTJmMzYtYTg4Yy00YTE3LWI5MGQtYTcxYWU2MmIxY2U3XkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg Colors (1988) movie tt0094894 Colors 1988 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjI1Njg0MDUwMV5BMl5BanBnXkFtZTcwNzc2NjEzNA@@._V1_SY1000_CR0,0,662,1000_AL_.jpg Lean on Me (1989) movie tt0097722 Lean on Me 1989 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTUxNjg3MzExOF5BMl5BanBnXkFtZTgwMDc1NjQyMTI@._V1_.jpg Poetic Justice (1993) movie tt0107840 Poetic Justice 1993 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZTk0YjE0ZTAtNDcyZC00MmRhLWFhYWQtZDVjN2U3ZDdjN2UzXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,668,1000_AL_.jpg Narc (2002) movie tt0272207 Narc 2002 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYjVhMWI2ZjgtNzNiNy00Mjc2LTljZDQtNGYwMzYwMTlhZGFhXkEyXkFqcGdeQXVyNDk3NzU2MTQ@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg Clockers (1995) movie tt0112688 Clockers 1995 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BY2JmNTUyYWQtMTZhMy00YTE4LTllNGItMDZmNTBiZTkyNjE2XkEyXkFqcGdeQXVyMTMxMTY0OTQ@._V1_SX687_CR0,0,687,999_AL_.jpg Warrior (2011) movie tt1291584 Warrior 2011 https://streamango.com/f/pafrknmafboktqmp search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjA4NzEyNDExMV5BMl5BanBnXkFtZTcwNzQ3ODI3Nw@@._V1_.jpg A Better Life (2011) movie tt1554091 A Better Life 2011 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTUyODMxODYwMV5BMl5BanBnXkFtZTcwMTg4MTU1NA@@._V1_.jpg One Eight Seven (1997) movie tt0118531 One Eight Seven 1997 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYTc1MTUxNmYtY2I3My00MmNkLWI3NmUtMDc1YWNhMzBiMDQzXkEyXkFqcGdeQXVyNjU0NTI0Nw@@._V1_SY1000_CR0,0,678,1000_AL_.jpg Sin Nombre (2009) movie tt1127715 Sin Nombre 2009 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTkxMTQ0NjgwNV5BMl5BanBnXkFtZTcwNzM5MjIzMg@@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg Romeo Must Die (2000) movie tt0165929 Romeo Must Die 2000 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTI5Nzg1MjA5M15BMl5BanBnXkFtZTYwNzAxNzg2._V1_.jpg Biggie and Tupac (2002) movie tt0303356 Biggie and Tupac 2002 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTM2Nzk2NzYyNV5BMl5BanBnXkFtZTcwNTk2NDU5NA@@._V1_.jpg Paid in Full (2002) movie tt0259484 Paid in Full 2002 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTQxNjM4OTExMl5BMl5BanBnXkFtZTcwNTc0ODQ4NA@@._V1_.jpg Street Kings (2008) movie tt0421073 Street Kings 2008 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTkxMzE4ODM5MV5BMl5BanBnXkFtZTcwOTM4Mzk1MQ@@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg New Jersey Drive (1995) movie tt0113967 New Jersey Drive 1995 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTU1Njg2Mjc1M15BMl5BanBnXkFtZTcwNTc1NTIyMQ@@._V1_.jpg Higher Learning (1995) movie tt0113305 Higher Learning 1995 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOWFlM2FkM2YtZWFmMC00YjRlLThhNjAtYTY5MDQ3MDFkMDM3XkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY999_CR0,0,672,999_AL_.jpg Harsh Times (2005) movie tt0433387 Harsh Times 2005 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTk0Mzc1NTY1N15BMl5BanBnXkFtZTYwMTMxOTY3._V1_.jpg Blue Hill Avenue (2001) movie tt0283952 Blue Hill Avenue 2001 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjE0NDE0NjQwMl5BMl5BanBnXkFtZTcwMzA1NDA0MQ@@._V1_.jpg Gridlock'd (1997) movie tt0119225 Gridlock'd 1997 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNWFlYTY1YWUtOWY1Yy00ODgwLTk0YzQtYTdjMDBlOTcwMGZhXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_.jpg Set It Off (1996) movie tt0117603 Set It Off 1996 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjA2MzUxODQ0Nl5BMl5BanBnXkFtZTcwNTQyNzEyMQ@@._V1_.jpg The Last Dragon (1985) movie tt0089461 The Last Dragon 1985 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjlkNDA2NTQtYzNlOS00YmY1LTk5YzEtMWVhYTY0ZDI0ZDIxXkEyXkFqcGdeQXVyNjEwMTA0NTc@._V1_.jpg Notorious (2009) movie tt0472198 Notorious 2009 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjA3ODUwOTg2NF5BMl5BanBnXkFtZTcwNjgwOTUwMg@@._V1_.jpg Lockdown (2000) movie tt0196708 Lockdown 2000 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTM2Njc1MzE2Nl5BMl5BanBnXkFtZTYwMjM3MTg5._V1_.jpg Deep Cover (1992) movie tt0104073 Deep Cover 1992 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTI3NTIyNzA3M15BMl5BanBnXkFtZTcwNTMyNDEyMQ@@._V1_.jpg Sugar Hill (1993) movie tt0107079 Sugar Hill 1993 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTA2OTYwMTY3MjReQTJeQWpwZ15BbWU3MDA5NzUyMjE@._V1_.jpg Blue Hill Avenue (2001) movie tt0283952 Blue Hill Avenue 2001 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjE0NDE0NjQwMl5BMl5BanBnXkFtZTcwMzA1NDA0MQ@@._V1_.jpg Cooley High (1975) movie tt0072820 Cooley High 1975 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BM2UyYTRiMTEtOWY2ZC00Yzk5LWI4MzUtNmIwYWRlNzNmNTU3L2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyNzc5MjA3OA@@._V1_SY1000_CR0,0,653,1000_AL_.jpg Above the Rim (1994) movie tt0109035 Above the Rim 1994 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNDE5M2I4OWEtZDUyMS00ODYwLTkxNWYtZmNlNjEzOWRlYjc0XkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY999_CR0,0,637,999_AL_.jpg Crips and Bloods: Made in America (2008) movie tt0479044 Crips and Bloods: Made in America 2008 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTEwMTY5ODE5MDZeQTJeQWpwZ15BbWU3MDI1ODIyMzI@._V1_SY1000_CR0,0,714,1000_AL_.jpg Havoc (2005) movie tt0285175 Havoc 2005 search searchsd http://www.gstatic.com/tv/thumb/dvdboxart/160484/p160484_d_v8_aa.jpg Above the Rim (1994) movie tt0109035 Above the Rim 1994 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNDE5M2I4OWEtZDUyMS00ODYwLTkxNWYtZmNlNjEzOWRlYjc0XkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY999_CR0,0,637,999_AL_.jpg Bullet (1996) movie tt0115781 Bullet 1996 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTg1MjIzMjM1MF5BMl5BanBnXkFtZTcwMTM5ODUxMQ@@._V1_.jpg Strapped (1993) movie tt0108230 Strapped 1993 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTQ0MDUzMjU4OV5BMl5BanBnXkFtZTcwOTg3MDAyMQ@@._V1_.jpg Hangin' with the Homeboys (1991) movie tt0101998 Hangin' with the Homeboys 1991 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNGM0MGYxZDgtZGI1Yy00ZWYwLTgwMjQtZDliYzU4MTllMWY3XkEyXkFqcGdeQXVyMjA0MzYwMDY@._V1_SY1000_CR0,0,665,1000_AL_.jpg Waist Deep (2006) movie tt0456020 Waist Deep 2006 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODQ3OTkxNTgyN15BMl5BanBnXkFtZTcwMjA0ODQzMQ@@._V1_.jpg Gang Related (1997) movie tt0118900 Gang Related 1997 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMWFhYTNlMGEtNDRiZS00YzM0LWIxOTctZjc3MGNjYzZhNWNkXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,672,1000_AL_.jpg Brooklyn's Finest (2009) movie tt1210042 Brooklyn's Finest 2009 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTUyMTI5MTY5MV5BMl5BanBnXkFtZTcwNzAyOTMwMw@@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg Shaft (2000) movie tt0162650 Shaft 2000 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYmJhNWMyOTUtZjgwZS00YzdjLTk1MmMtODJlOTExMDQ3MDU5XkEyXkFqcGdeQXVyNTAyODkwOQ@@._V1_SY1000_CR0,0,670,1000_AL_.jpg Dangerous Minds (1995) movie tt0112792 Dangerous Minds 1995 search searchsd https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZjk2YjNkYTYtOTZkNy00ZmRkLWI5ODEtYzA4MTM3MzMyZjhlXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg